Stap 1: informatie analyse

De eerste stap is de informatie analyse. Hierbij wordt bepaald wat de informatie behoefte van één of meerdere gebruikers van het eindproduct is. Door het formuleren van een duidelijk eindproduct wordt het project concreet gemaakt. Dit voorkomt wildgroei aan initiatieven binnen een bestaand project. Daarnaast zorg je voor een duidelijke afbakening bij de invulling van de vervolgstappen en het managen van de verwachtingen ten aanzien van het eindproduct.