Is jouw organisatie klaar voor de toekomst?

 • Maak nut en noodzaak duidelijk
 • Breng integraal het verbeterpotentieel in beeld
 • Creëer perspectief vanuit visie

Hidden

Het kruispunt in jouw organisatie

Waar start jouw reis naar verandering?

Een reorganisatie of herstructurering kan verschillende oorzaken hebben, zowel uitdagingen als kansen. Misschien is je bedrijf geëvolueerd en zijn de doelstellingen veranderd, misschien voel je de druk van marktdynamiek, of is het tijd om de stap van een familiebedrijf naar een meer professionele organisatie te zetten. Of je nu te maken hebt met groeipijnen of de wens naar meer efficiëntie, het streven naar continuïteit blijft voorop staan. Maar hoe pak je zo’n transitie aan? Wat wordt er van jou en je organisatie gevraagd?

Onze methodiek

Het programma (Re)organisatie is specifiek ontworpen om verandering te faciliteren met een sterke focus op verbinding. Echte verbinding ontstaat wanneer we communiceren in de taal van de praktijk. Met behulp van gerichte tools smeden we banden met alle belanghebbenden. We onderstrepen het belang en de urgentie van de verandering en bieden tegelijkertijd een helder toekomstperspectief.

Door samen te werken, navigeren we door de complexiteit van veranderingen, met het doel om niet alleen te voldoen aan de directe behoeften van de organisatie maar ook om een duurzame basis te leggen voor toekomstige groei en succes.

Ontdek hoe ons programma werkt!

Stap 1 van 5

Inzicht

BedrijfsScan Zilver
 • Inzicht Self Assessment (max. 28)
 • Inzicht TNP Assessment
 • Diepte interviews (max. 1 dag)
 • Analyse bedrijfsprocessen
 • Kort en bondig rapport
 • Praktische aanbevelingen
BedrijfsScan Goud
 • Inzicht Self Assessment (max. 50)
 • Inzicht TNP Assessment
 • Diepte interviews (max. 2 dagen)
 • Analyse bedrijfsprocessen
 • Kort en bondig rapport
 • Praktische aanbevelingen

Werken met specialisten

Of het nou gaat om de strategie ontwikkeling, implementatie van systemen, het optimaliseren van processen of persoonlijke- en teamontwikkeling. Voor elke fase in het traject hebben wij specialisten in huis.

Veranderen lukt alleen wanneer je de taal van de praktijk spreekt en de medewerkers centraal stelt. In vier fases van de TNP programma’s is alles gericht op verbinding, eigenaarschap en een praktische vertaling.

De kernwaarden vertaald in onze dienstverlening

Eén aanspreekpunt

Je kunt alle vragen op één plek stellen. Bij elk traject is communicatie cruciaal. Alles draait om de juiste verbinding. Daarom krijg je aan het begin een projectleider aangewezen, waar jij altijd terecht kunt.

Concrete implementaties

Wij willen jou concreet helpen in jouw verandering of groei. Dus geen rapport in de kast, maar concrete verbetervoorstellen die we met eigenaarschap in de organisatie implementeren. Het resultaat is en blijft zichtbaar.

Professionele expertise

Elke verandering vraagt een verschillende mix van expertises. Wij zijn onvergelijkbaar met de meest cruciale expertises aan boord en kunnen dit waar nodig binnen de programma’s inzetten. Zo waarborgen wij jouw succes.

Vraag een BedrijfsScan aan om jouw verbeterpotentieel te ontdekken!

Wat klanten vertellen..

André Cossee, Algemeen directeur Breman Utiliteit Zwolle

“Continu verbeteren zit in ons DNA. We hebben TNP Groep ingeschakeld om integraal het verbeterpotentieel in beeld te brengen om de volgende stappen te zetten in onze organisatieontwikkeling. Dit inzicht heeft onder andere geleid tot het investeren in leiderschap en het concretiseren van een praktische bedrijfsstrategie”

Henrik de Leeuw, directeur JobTrans

“De samenwerking met TNP Groep was uitstekend. Ze leverden een gedetailleerd rapport op met concrete punten waarmee we direct aan de slag konden. De werkwijze gaf een compleet beeld van onze situatie.

Een van de meest opvallende inzichten was dat we aanzienlijke stappen konden zetten door automatisering te omarmen. Dit leidde tot de aanschaf van een nieuw pakket en een herinrichting van processen. Uiteindelijk hebben we ook onze hele organisatiestructuur aangepast. De impact was serieus, maar de resultaten waren absoluut de moeite waard.”

Klaas Slager, eigenaar MTEC

“Het meest waardevolle van de inzet vanuit de TNP Groep binnen mijn onderneming is dat er een cultuur is gecreëerd waarin we continu kijken wat er beter kan. Ik zie nu medewerkers met ideeën komen en met elkaar overleggen of een andere werkwijze niet beter is.”

Henk Bloemhof, mede-eigenaar Bloemhof Grondverzet

Henk’s enthousiasme was duidelijk merkbaar. “De BedrijfsScan heeft ons een totaalbeeld gegeven dat verhelderend werkte,” zei hij. “Dankzij de nieuwe inzichten hebben we de interne structuur van ons bedrijf kunnen herzien. Dit heeft geleid tot meer duidelijkheid binnen onze organisatie.”

 

Sander Overduijn, operationeel directeur IU Groep

“De aanpak van TNP groep sprak ons aan door een gedegen en eerlijke scan ondersteund door een persoonlijke benadering. Een rapport met duidelijke aanbevelingen en een persoonlijke toelichting middels een presentatie. Het rapport geeft op basis van de huidige situatie heldere aanbevelingen om de organisatie duurzaam in te richten en zo klaar te zijn voor de volgende groeispurt.”