Reorganiseren deel 2

Wat is reorganiseren?

Er is niet echt een vaste omschrijving voor, het is wel een begrip geworden in onze samenleving omdat we er al jaren mee te maken hebben. Het heeft vaak een negatieve lading, het jaagt schrik aan. Het belooft niet veel goeds als ons dit te wachten staat. Vaak betekent het dat er een einde komt aan mooie en leuke dingen binnen de organisatie. Veranderingen die eraan staan te komen, maar onduidelijk welke, waar en wanneer ze zullen plaatsvinden.

Dit alles lijdt tot een sterke mate van onzekerheid bij de mensen.
• Besparingen/bezuiniging
• Inleveren
• Afscheid nemen van collega’s
• Wijziging van functie of werkplek
• Andere taakinhoud
• Boventallig verklaard worden
• Mogelijk ontslag
• Een nieuwe managementstructuur
• Een andere bedrijfsindeling

Het betreffen allemaal zaken welke door het hoofd van de mensen kunnen gaan. Dit zorgt vaak voor de volgende grondhouding.
– Pas op de plaats
– Even op de rem trappen
– Niet te veel bewegen en opvallen
– Stilzitten als je wordt geschoren
– Geen nieuwe ideeën inbrengen
– Risico’s vermijden

Het levert vaak negatieve gevoelens op en daarom is het belangrijk dit op een goede manier aan te pakken.

Sta jij open voor een reorganisatie of organisatieverandering? Laat je dan goed voorlichten.

De adviseurs van TNP groep helpen je van Troubles Naar Profit.