Reorganiseren deel 3

In de afgelopen jaren zijn we veel te weten gekomen over reorganisaties, dit biedt niet direct een hoopvol perspectief…

De meeste reorganisaties mislukken omdat:

– Ze te laat worden ingezet
– Het doel niet wordt bereikt
– Het doel wordt wel bereikt maar gaat ten koste van andere zaken zoals bijv. de reputatie van de onderneming of een angstcultuur

In mijn volgende post zal ik bovenstaande onderwerpen verder toelichten. Blijf ons volgen voor meer inzicht maar later ook de handvatten hoe e.e.a. kan worden aangepakt.

Wat zijn jouw ervaringen met reorganisaties? Sta jij aan de voorkant van een verandering?

De adviseurs van de TNP groep helpen je van Troubles Naar Profit.  Wil je eens weten hoe wij e.e.a. aanpakken neem dan contact op.