Reorganiseren deel 5

In mijn vorige post heb ik een stukje geschreven dat het te laat inzetten van een reorganisatie een reden is waarom een reorganisatie mislukt. In deze post ga ik in op het punt dat het doel niet wordt bereikt.

Wat is het doel dan van een reorganisatie?
– Herstructurering
– Bezuiniging
– Besparing
– Inkrimping
– Organisatiewijziging
– Structuuraanpassing
– Cultuurverandering

Of meer in moderne termen downsizing, rightsizing, restructuring, fit for purpose, fit for the future, agile, lean enz. zou men kunnen zeggen. Dit is niet het doel in ieder geval. Reorganiseren is een middel, geen doel. Het dient een doel, maar welk doel? Over het algemeen zou je kunnen zeggen dat een reorganisatie bij moet dragen aan het verdere voortbestaan van de onderneming het zou de overlevingskansen van de organisatie moeten vergroten.

Zoals eerder reeds geconstateerd mislukken de meeste reorganisaties en neemt de kans van overleven niet toe maar zelfs af met alle ellende die erbij komt kijken. Je loopt als ondernemer het risico de grip te verliezen. Daarom is het van belang de juiste stappen te zetten! Als ondernemer is het geen schande om hierbij de hulp van een ander in te roepen. Het helpt je juist om de smart die je voelt gedeelde smart te maken en met de betrokkenen op een positieve manier de toekomst tegemoet te zien. Want als je ergens meer dan drie minuten over aan het klagen bent, had je er twee minuten geleden al iets aan moeten doen..

Wil je eens meer weten over reorganiseren? Wij hebben de koffie altijd klaar staan en kunnen zowel overdag alsook ’s avonds tijd maken om eens vrijblijvend van gedachten te wisselen.

TNPgroep helpt je van Troubles Naar Profit.