Vraagstuk vier: restricties in de supply chain

Het laatste vraagstuk gaat in feite over de reactie op de drie hiervoor genoemde vraagstukken. Is er voldoende kapitaal beschikbaar? Is het warehouse van voldoende grootte? Zolang je maar op genoeg afstand staat, zie je dergelijke restricties lang van tevoren aankomen. Dat zorgt ervoor dat je op deze restricties kunt anticiperen, door bijvoorbeeld tijdelijk een extra warehouse te huren.

Wij merken dat veel bedrijven worstelen met deze vier vraagstukken rondom de implementatie van S&OP. Het is bij deze vraagstukken niet bevorderlijk om de negatieve boodschap in het licht te zetten. De vraag die hier een belangrijke rol speelt is hoe er op basis van data inzichten worden gecreëerd zodat er wél een goede discussie ontstaat. En daar kunnen wij jullie mee helpen!

Lukt het jou om de discussie op gang te krijgen, zonder de negatieve boodschap in het licht te zetten? Verschaft de data binnen de organisatie jou de juiste inzichten?

Benieuwd hoe wij jou daarbij kunnen helpen? De adviseurs van @SSCA helpen je graag van Troubles Naar Profit. Wil je eens sparren over deze onderwerpen, neem dan contact met ons op.