4 IT trends

4 IT trends die centraal staan 🎯

De volgende 4 IT trends kunnen ook impact voor jou gaan hebben. De eerste twee trends staan in teken van digitale vaardigheden. Voor bedrijven die de digitale veranderingen willen bijbenen, zijn werknemers met de juiste vaardigheden van cruciaal belang. De andere twee trends kun je onder artificial intelligence scharen.

💥Trend 1: De adoptiesnelheid van technologie neemt toe🚀

De impact van technologieën zoals blockchain, artificial intelligence (AI), internet of things (IoT) en 3D-printen is al waarneembaar. Maar tussen 2022 en 2026 zullen deze trends de manier van werken pas echt transformeren is de verwachting. Een organisatie die digitaal al heeft omarmd, kan weer sneller veranderen en zo versnelt dit proces.

💥Trend 2: Digitale vaardigheden toetsen 🏅

Het belang van digitale vaardigheden groeit en daarmee groeit ook de vraag naar het meten ervan. Door enquêtes of waarnemingen te koppelen aan andere data, bijvoorbeeld data van de IT- of HR-afdeling, kunnen de vaardigheden van werknemers worden gemeten. Ondernemingen die al veel met technologische ontwikkelingen in aanraking zijn gekomen, zullen dat beamen. Hoe wendbaarder de medewerkers van een organisatie, hoe eerder ze meekomen met de nieuwste ontwikkelingen.

💥Trend 3: Robobaas in opkomst 🐵

Een robobaas is een AI-gestuurde machinemanager die prestatiemetingen sneller uitvoert, toezichthoudende taken op zich neemt en beslissingen neemt over het personeel of management. De gegevens die hiermee worden verkregen, kunnen worden gebruikt bij het verbeteren van de prestaties en het bereiken van de doelen van de werknemers. Volgens Matt Cain, vooraanstaand analist bij Gartner, zullen werknemers over meer dan vijf jaar pas echt de impact van robobazen ervaren.

💥Trend 4: Slimme werkplekken 💡

Faciliteiten zijn ingrijpend veranderd en we staan in deze periode op het punt om over te stappen op slimme werkplekken die worden bediend via een netwerk van signalen, sensoren en bedieningsapparatuur. Denk bijvoorbeeld aan een werkplek waar een werknemer een app gebruikt om naar de dichtstbijzijnde parkeerplaats te worden gebracht. In de lift wordt gezichtsherkenning toegepast, zodat rekening kan worden gehouden met muziekvoorkeuren en bij binnenkomst is er al een werk- of conferentieruimte voor je gereserveerd. Ondertussen volgt een slimme badge continu de locatie van het personeel om zo de veiligheid te waarborgen.