4 redenen waarom de implementatie van jouw software mislukt

Jij wilt moderniseren, automatiseren en sneller werken. Een grote stap is gezet: nieuwe software is aangekocht én geïnstalleerd. Tevreden?

De start is stroef, maar goed dat hoor je wel vaker, het kost gewoon even tijd…
Je hebt geduld. Kosten lopen uit budget. Van binnen voel je de frustratie toenemen. Waar blijft die beloofde efficiency?

Hoe zit dat met je medewerkers? Je medewerkers zijn zelfstandige professionals. Benutten zij de software optimaal?
Je gaat op onderzoek. De frustratie groeit. Hoe gaat dit nog goed komen…

4 belangrijke redenen waarom de implementatie van software mislukt:

  1. 1. De verwachtingen en doelstellingen zijn niet duidelijk omschreven ➝ Is de beslissing genomen vanuit een duidelijke bedrijfsstrategie?
  2. 2. Er ontbreekt eigenaarschap ➝ Wat heb jij gedaan om jouw medewerkers mee te nemen in deze verandering?
  3. 3. Slechte of gebrekkige communicatie ➝ Het kloppende hart van jouw bedrijf vernieuwen is een grote verandering. Veranderen is lastig en vraagt om adequate begeleiding.
  4. 4. De scope van het project wordt verkeerd ingeschat ➝ Zijn de risico’s goed ingeschat? Is er samen met de key users een duidelijk PVE (Plan van Eisen) samengesteld?

Herkenbaar? Toe aan een volgende stap? Wil jij deze problematiek voorkomen of ongedaan maken?
Wacht niet langer. Onderneem actie en schakel ons in voor onafhankelijk advies!
Onze adviseurs helpen je op structurele- of projectbasis jouw IT-doelen te realiseren.

Neem contact op!