5 trends die onze ‘werkplek’ veranderen

ontwikkelingen staan centraal in de komende jaren die onze werkplek snel en drastisch veranderen. Wat betekent dit voor jou? Welke betekenis heeft dit voor jouw bedrijf? Het antwoord van @SSCA op deze ontwikkelingen is het faciliteren van een proces van continu verbeteren. Niet veranderen om het veranderen maar om aansluiting te houden bij de snelle ontwikkelingen en de continuïteit van jouw bedrijf samen te borgen. Vanuit een onderzoek uitgevoerd door McKinsey blijkt dat er  ontwikkelingen centraal staan, komende dagen posten wij telkens één ontwikkeling. 

Ontwikkeling 1: Snelle adoptie technologie 

We zijn snel veel handiger geworden met technologie. Samenwerken op afstand, videoconferenties, bestanden delen in de cloud, verdere automatisering van samenwerking met leveranciers en afnemers. Waar in veel bedrijven al jaren over werd gesproken, is in een paar weken/maanden ingevoerd. De rol van technologie in ons werk neemt de komende jaren alleen maar toe.  

Ontwikkeling 2Nieuwe mix thuis-kantoorwerk 

Wat ook blijft: kantoorpersoneel dat werkt vanuit huis. Wereldwijd sluiten grote bedrijven nu kantoren. Niet alleen om kosten te besparen, maar ook omdat men verwacht dat niet iedereen fulltime terugkeert op de centrale werkplek. Wel om elkaar te ontmoeten en voor creatieve sessies, niet voor reguliere vergaderingen en routinewerk. We gaan naar een nieuwe mix van thuis- en kantoorwerk.  Heb jij al aandacht gegeven aan deze veranderingen op het gebied van bijv. HR of technologie? 

Ontwikkeling 3Aansturende vraagstukken 

 Waarom zou je nieuwe medewerkers nog in je eigen regio of land zoeken, als we toch op afstand samenwerken? En hoe ‘manage’ je eigenlijk op afstand? Ga je extra controleren of vertrouw je op de zelfsturing van medewerkers? Hoe bouw je aan een gezamenlijke cultuur als mensen elkaar weinig zien? En hoe ontwikkelt de sociale kant van werk zich in die nieuwe realiteit? Juist nu ervaren we hoe we dit aspect van werk waarderen en missen. Deze ontwikkelingen leiden tot nieuwe managementvragen. 

Ontwikkeling 4: Groei flexibele arbeidskrachten 

Veel bedrijven hebben noodgedwongen moeten afslanken of zijn daar nu mee bezig, zeggen de respondenten in het McKinsey-onderzoek. Ze vragen zich af of ze de komende jaren weer snel vaste krachten aannemen. De kans is groot dat het aandeel flexwerkers, freelancers en zzp’ers in hun bedrijven en de economie als geheel de komende jaren verder groeit.  Wat betekent dit bijv. voor jouw businessmodel of personeelsbeleid? 

Ontwikkeling 5: Veranderende arbeidsmarkt 

Het belang van scholing blijft toenemen. De banengroei in ontwikkelde economieën, zoals in Europa, zal vooral te vinden zijn in hooggeschoold werk. Denk aan telecommunicatie, automatisering en onderwijs. Banen die minder opleiding vergen én makkelijk door computers en machines kunnen worden overgenomen, bijvoorbeeld in landbouw, productiewerk en detailhandel, zullen verdwijnen. Wie niet investeert in zijn ontwikkeling, raakt achterop.