Stap 2: data bronnen

Bij stap twee wordt geïnventariseerd welke data er nodig is om te voorzien in de informatiebehoefte van de gebruikers zoals gedefinieerd onder stap één. Ook wordt er gekeken waar deze data in de onderneming aanwezig is en welke interne/externe bronnen of systemen nodig zijn om het einddoel te realiseren.