Data en analytics als core business

MKB organisaties erkennen steeds meer dat het cruciaal is om op data te sturen. Marktontwikkelingen maken het urgent om proactief op data te kunnen sturen. Dit zorgt ervoor dat Data & Analytics(D&A) van een secundaire activiteit steeds vaker als kernfunctie wordt gezien. D&A breekt silo’s af door het faciliteren van samenwerking tussen centrale en decentrale teams. Vanuit Supply Chain Management juichen wij deze trend toe!

Is jouw bedrijf nog niet zover maar erken je wel de urgentie? Laat je vrijblijvend eens door ons adviseren!