Digitaliseren, operational excellence en wendbaarheid topprioriteiten bij de doorvertaling van strategische keuzes

Ten aanzien van de interne organisatie gaat de hoogste prioriteit naar digitalisering, gevolgd door operational excellence en wendbaarheid blijkt uit onderzoek van Berenschot . Het is dan ook niet verwonderlijk dat we deze zaken ook weer terugzien als drijvende krachten achter de transformatie van organisaties. Om organisaties toekomstbestendig te maken, doen ze er verstandig aan te onderzoeken hoe ze hun wendbaarheid kunnen vergroten. Wendbare organisaties zijn beter in staat om hun omgeving naar hun hand te zetten en te anticiperen op ontwikkelingen. In een steeds dynamischer omgeving is het vaak onzeker in welke richting ontwikkelingen gaan. Dus moeten organisaties constant in beweging blijven en begrijpen wat er ‘buiten’ gebeurt.

Hoe wendbaar is jouw organisatie? Onze professionals helpen met een scherpe en heldere visie om jouw organisatie toekomstbestendig door te ontwikkelen.