Gartner: 5 fasen sleutel tot bedrijfscontinuïteit in coronacrisis

Gartner: 5 fasen sleutel tot bedrijfscontinuïteit in coronacrisis

Een strategische en systematische aanpak om de veerkracht van het verdienmodel van organisaties te versterken is de sleutel voor bedrijfscontinuïteit in de huidige coronacrisis. Een dergelijke aanpak omvat vijf stappen.

Dit stelt Gartner. “Bedrijven beschikken over traditionele continuïteit strategieën en plannen die zich richten op de continuïteit van middelen en processen, maar voorbij gaan aan het business model. Het business model op zich kan echter een bedreiging vormen voor de continuïteit van de bedrijfsvoering bij externe gebeurtenissen zoals de wereldwijde uitbraak van COVID-19.” Komende dagen posten wij de 5 stappen die Gartner adviseert.

Fase 1 – definieer het business model

Bedrijven zouden de focus moeten leggen op kernklanten die van essentieel belang zijn voor de continuïteit van hun bedrijfsvoering. Vervolgens kunnen zij hun business modellen in kaart brengen door vragen te stellen over hun klanten, waardeproposities, mogelijkheden en financiële modellen.

Ondanks dat CIO’s normaal gesproken geen leiding geven aan het definiëren van business modellen, zouden zij proactief moeten samenwerking met senior business leiders.

Fase 2 – identificeer onzekerheden

Deze stap is uit te voeren met behulp van een SWOT-analyse (strength, weakness, opportunity & threat) of een brainstormsessie. Door de brede reeks onzekerheden en dreigingen kan het helpen een heterogene groepen deelnemers met diverse achtergronden en interesses te betrekken. Bedrijven zouden de focus moeten leggen op risico’s die onzekerheden opleveren voor onderdelen van het business model.

“Directies zouden moeten deelnemen aan brainstormsessies of deze moeten coördineren om onzekerheden van de COVID-19 uitbraak te identificeren”, aldus Gartner.

Fase 3 – beoordeel de impact

Een multidisciplinair projectteam kan de impact van geïdentificeerde onzekerheden in beeld brengen en kwantificeren. De IT manager kan bijv. de potentiële impact vanuit een IT-perspectief inzichtelijk maken.

Fase 4 – ontwerp veranderingen: 

Op dit punt in het proces ligt de nadruk op het ontwikkelen van nieuwe strategieën in plaats van het inschatten van de haalbaarheid hiervan. Het selecteren en uitvoeren van wijzigingen volgt in de volgende fase. De IT manager zou bijv. digitale technologieën en mogelijkheden kunnen inzetten om ontwerpveranderingen te faciliteren.

Fase 5 – voer veranderingen door

Het besluit bepaalde veranderingen uit te voeren is primair een beslissing voor het managementteam. De strategieën voor wijzigingen die in fase 4 zijn gedefinieerd leveren essentiële input voor dit besluitvormingsproces. Gartner adviseert managers de meest aantrekkelijke strategieën te selecteren, wat vaak is gebaseerd op economische berekeningen en intuïtie.

“In crises zoals de COVID-19 uitbraak zijn flexibiliteit, snelheid en kwaliteit cruciaal voor de continuïteit van de bedrijfsvoering.”