Hoe ga jij om met veranderingen in de markt?

Hoe ga jij om met veranderingen in de markt?

Onzekerheid is troef, het is al bijna cliché. Maar, de manier waarop we organisaties inrichten, besturen en veranderen volstaat niet meer. Blauwdruk-denken, koninklijke stappenplannen en cascades hebben geen zin meer en de onzekerheid is hoog.

Dit laatste wordt wel samengevat in het begrip VUCA wat staat voor: Volatiliteit, Onzekerheid, Complexiteit en Ambiguïteit. Deze term is afkomstig uit de militaire wereld.  We gebruiken VUCA nu om vanuit vier invalshoeken duidelijk te maken hoe ‘guur’ het buiten is geworden voor organisaties.

Volatiliteit staat voor de aard, snelheid en dynamiek van verandering.
Onzekerheid staat voor het gebrek aan voorspelbaarheid en de gevreesde en toenemende kans op onvoorspelbare grote gebeurtenissen en verstoringen.
Complexiteit staat voor de veelkoppige monsters van eisen, markten, klanten, bestuurders en wetgeving, waardoor processen en systemen alsmaar complexer worden.
Ambiguïteit, ten slotte, staat voor het niet wiskundige karakter van de bedrijfskunde. Het feit dat ontwikkelingen tot verschillende conclusies kunnen leiden, waarvan onduidelijk is wat werkelijkheid zal worden.

Feiten kunnen verschillend uitgelegd worden. Ik ken organisaties die te lang op de verkeerde ideeën hebben voortgeborduurd vanuit de stelling dat volharding één van de belangrijkste kenmerken is van succesvolle executie.

Maar, er bestaan net zo veel organisaties die te snel de stekker uit kansrijke experimenten trekken. Het nieuwe normaal wordt dat we geen strategie om de strategie hebben, maar een strategie waarvan de focus op de realisatie ligt.
Bedrijven die hierin excelleren behalen hogere winsten, productiviteit en prestaties. De komende jaren zal het bepalen en werken aan de strategie top of mind zijn voor alle ondernemers!

Weten hoe je met jouw strategie écht verder komt en duurzame resultaten boekt?

Plan dan een gratis online sparringsessie met Dick Smit of Bert-Jan Pleijsier of maak een afspraak op locatie. Klik op de button!

Gratis online advies