Je gaat het pas zien als je het doorhebt!

Afgelopen week hebben we een mooie ervaring meegemaakt rondom een S&OP proces.

Vanuit onze betrokkenheid bij een relatie hebben wij ons bezig gehouden met de beschikbaarheid van goederen, de afstemming van verkooporders en beschikbare productiecapaciteit.

Om dit te optimaliseren zijn we begonnen met een eenvoudig proces van forecasting en de doorvertaling naar de beschikbaarheid van de grondstoffen, capaciteiten enz.

De ingeleverde forecast gaf aan dat er noodzaak was om op te schalen met extra capaciteit, echter bleek uit een evaluatie van de resultaten versus de ingeleverde forecast dat dit te rooskleurig was.
Vanuit supply chain werd de vraag aan verkoop gesteld hoe ze aankeken tegen het vervolg, omdat de huidige lijn van resultaten niet de aanleiding gaf om extra capaciteit op te schalen.

Waarop de commercieel directeur met verbazing vroeg: Dus dit betekent dat wat ik inlever een basis is voor de toekomst? 💡

Persoonlijk vind ik dit een mooie reactie, het geeft aan dat het spreekwoordelijke kwartje is gevallen. Ik heb er vertrouwen in dat deze bewustwording het bedrijf gaat helpen bij de vervolgstappen.

Wil jij ook mooie stappen maken op het gebied van S&OP neem dan eens vrijblijvend contact op!