Klantreferentie Bloemhof Grondverzet

Toen wij de BedrijfsScan voor Bloemhof Grondverzet uitvoerden, konden we niet overzien hoe impactvol de resultaten zouden zijn voor het bedrijf. Nu, 2,5 jaar later, spraken we mede-eigenaar Henk Bloemhof over de meerwaarde.

Henk’s enthousiasme was duidelijk merkbaar. “De BedrijfsScan heeft ons een totaalbeeld gegeven dat verhelderend werkte,” zei hij. “Dankzij de nieuwe inzichten hebben we de interne structuur van ons bedrijf kunnen herzien. Dit heeft geleid tot meer duidelijkheid binnen onze organisatie.”

Een specifiek aspect dat Henk benadrukte, was het opnieuw afstemmen van taken en verantwoordelijkheden. “Dit proces heeft ons geholpen om duidelijkere lijnen uit te zetten. Het is iets waar we echt positief op terugkijken.”

Het was ook bemoedigend om te horen dat niet alleen het management, maar ook de medewerkers de veranderingen waarderen. Henk merkte op: “Onze medewerkers waarderen het dat we als werkgever kritisch kijken naar wat er beter kan. Het toont onze betrokkenheid bij zowel het welzijn van het personeel als de algehele groei van het bedrijf.”