Profiteer van max. € 24.999 subsidie voor ontwikkeling en opleiding

Scholing en ontwikkeling zijn belangrijk om mensen goed inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. Dat is niet alleen voor bedrijven belangrijk, maar voor de hele maatschappij. Voor mkb-ondernemers is het echter soms lastig om in te schatten wat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt betekenen voor de scholings- en opleidingsbehoeften in hun onderneming.

Daarom heeft de overheid een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen: de Stimuleringsregeling voor Leren en ontwikkelen in Mkb-ondernemingen. Daarmee kun je als mkb’er subsidie aanvragen voor verschillende activiteiten die met leren en ontwikkelen te maken hebben. In deze blog kom je alles te weten over deze regeling!

De subsidieregeling staat open voor drie doelgroepen:

 • individuele mkb-ondernemingen
 • samenwerkingsverbanden in het mkb
 • grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie

Als mkb-ondernemer kun je de subsidie aanvragen voor deze vier initiatieven:

 • het doorlichten van je onderneming, met als resultaat een opleidings- of ontwikkelplan
 • loopbaan- of ontwikkeladvies voor medewerkers
 • de ontwikkeling of invoering van een methode die leren in jouw bedrijf stimuleert
 • het creëren van praktijkleerplaatsen voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg.

BedrijfsScan

Je hoeft niet alles zelf te doen, maar mag als werkgever de hulp van externe partijen inroepen voor de uitvoering van deze activiteiten. Een interessante mogelijkheid om het potentieel, ontwikkelingsbehoeften en knelpunten van jouw onderneming in beeld te brengen d.m.v. de BedrijfsScan van Smit Supply Chain Advies.

Binnen de regeling kun je subsidie aanvragen voor de ontwikkeling en invoering van een methode die de werknemers in je bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Je kunt ervoor kiezen om je bestaande projecten verder uit te breiden of op te schalen, maar de subsidie geldt ook voor nieuwe initiatieven. Denk bijvoorbeeld eens aan:

 • de oprichting van een bedrijfsschool waar jouw medewerkers kunnen leren en groeien
 • initiatieven die erop gericht zijn een werkomgeving te creëren waar leren een belangrijk onderdeel is van de dagelijkse gang van zaken, zoals het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden via taakroulatie of taakaanpassing
 • het ontwikkelen en in gebruik nemen van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met jouw medewerkers
 • adviesgesprekken of workshops voor het ontwikkelen van de vaardigheden van leidinggevenden om ontwikkelgesprekken te voeren.
 • slim-subsidie voor het creëren van praktijkleerplaatsen

Belangrijk

 • de aanvraag moet tussen 1 september en 30 september ingediend worden en wordt op volgorde van binnenkomst behandeld. Hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans op deze subsidie!
 • De subsidie is niet volledig kostendekkend: voor voor ondernemers met minder dan 50 werknemers mag de subsidie maximaal 80% van de totale kosten voor de activiteiten dekken. Voor ondernemers met meer dan 50 werknemers is dat 60% van de totale kosten.
 • Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet het totaalbedrag minimaal € 5.000 zijn en mag het maximaal € 24.999 zijn.