Providerboog

Wanneer in een bedrijf wordt gesproken over de providerboog wordt er vaak gedacht aan re-integratie. Maar hoe zit dit nu in de praktijk?

Veel bedrijven zijn een providerboog gestart sinds invoering van de Wet Verbetering Poortwachter. De focus lag eerst vooral op re-integratie. Het laatste decennium is er gelukkig ook aandacht gekomen voor preventie, door in te zetten op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

Zo kan een leefstijlcoach  ingeschakeld worden om te adviseren over voeding, bewegen, slapen, stoppen met roken.

Een  vitaliteitscoach  kan ingeschakeld worden als het gaat om leiding nemen over je eigen leven. Doelen behalen op basis van je eigen kwaliteiten, rekening houdend met jouw valkuilen.

Een  strategisch vitaliteitsadviseur  kan ingeschakeld worden als het gaat om leiding geven. Met een goede leider kan een team boven zichzelf uitstijgen. Maar leidinggeven is een vak op zich en vereist de nodige kennis en praktische vaardigheden. Lukt het je de energie van je team te managen, dan gaan de prestaties en het werkgeluk omhoog, en het verloop en verzuim omlaag.