Samen kom je verder

Laatst las ik onderstaand verhaal. Een verhaal met een mooie boodschap.

Er was eens een school. Elke leerling kreeg een ballon met de volgende opdracht: “Blaas de ballon op. Schrijf je naam erop en gooi de ballon in de gang”. Alle ballonnen werden door elkaar gegooid. De gang lag vól met ballonnen.

De leerlingen kregen vijf minuten om hun eigen ballon terug te vinden in de gang vol ballonnen. Ondanks de inzet tijdens de zoektocht lukte het bijna niemand om hun ballon terug te vinden.

Toen kregen de leerlingen een nieuwe opdracht: “Pak een ballon en breng deze naar de persoon wiens naam erop staat”. Binnen vijf minuten had iedereen zijn eigen ballon!

De ballonnen in dit verhaal staan symbool voor geluk, maar ook voor succes en het behalen van een doel. Je ziet soms dat iedere afdeling keihard werkt om zijn eigen doelen te behalen, maar dat de doelen van de verschillende afdelingen niet bijdragen aan het doel van de organisatie. Soms zelfs tegenwerken.

Als alle afdelingen samenwerken én de afzonderlijke afdelingsdoelen bijdragen aan het doel van de organisatie, dan kom je verder!

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding