Tip van Esther: Evalueer!

Het is belangrijk om te evalueren. Zowel tijdens als na het project. Waarom? Tijdens een tussentijdse evaluatie kun je bijsturen. Daarmee voorkom je dat je aan het eind van de periode je doel niet bereikt en heel veel tijd en geld hebt geïnvesteerd in de verkeerde dingen. Om een verandering te verankeren in de organisatie is het ook belangrijk om de verandering te blijven volgen. Evalueren betekent dat je leerpunten krijgt voor een nieuwe verandering of project. Het is goed om vóóraf te bedenken wat je wilt met de evaluatie. Op welke momenten wil je evalueren? Zijn er bepaalde mijlpalen in het project waarop het slim is om te reflecteren? Als je bij aanvang al nadenkt over de evaluatie, dan het gemakkelijker om de vragen na afloop te beantwoorden:

✔ De resultaten: Heb je je doel bereikt? Wat waren bijkomende uitkomsten? Wat waren de succesfactoren van het project?
✔ Het proces: Wat ging er goed en wat kon er beter? Wat heb je nodig om het volgende keer beter te doen?
✔ Hoe was de samenwerking? Was er voldoende kennis, ervaring en competenties aanwezig?

Evalueren zorgt voor meer succes… ➜➜➜ Hulp nodig bij projecten en veranderingen? Neem contact met ons op!