Verandertip 1

Visie en belang geven antwoord op de waaromvraag en zijn het startpunt van een veranderproces

Zodra de aanleiding van een veranderproces bekend is (why), is het inzichtelijk maken van de visie de volgende stap:
➡ Waarom wordt voor de nieuwe aanpak en of werkwijze gekozen?

Zonder duidelijke visie kan verwarring ontstaan bij de betrokkenen. Zodra verwarring ontstaat zal men niet overtuigd kunnen/willen deelnemen aan het veranderingsproces.
Het scherpstellen van de visie is dus essentieel en tevens het eerste element van het verandermodel.
Het is mogelijk dat tijdens het veranderproces de visie uit het oog verloren raakt of dat de gekozen koers gaandeweg niet (meer) lijkt te stroken met de gekozen visie.
Dan kan alsnog verwarring ontstaan. Wanneer dit zich voordoet moet men weer terug om tafel om de visie (opnieuw) helder te krijgen.
Het is niet voor niets een veranderproces en geen vaststaand ‘recept’ dat stap voor stap gevolgd en afgevinkt kan worden.