Waar vertrouwen bestaat, hoef je geen spelletjes te spelen!

Wij zien in organisaties (te)vaak problemen die niet opgelost worden. Op een bepaald moment is er dan iemand die het machtswoord spreekt en zegt:

– Nu moet het afgelopen zijn

– Ik hak de knoop door

– Dit is de beslissing

Dat helpt voor even, maar lost het probleem niet op en keert snel terug.

Het probleem los je op door een open dialoog te voeren met de betrokkenen en de ‘olifant in de kamer’ te benoemen.

Dat gaat alleen werken als er een begin van vertrouwen is of als er vertrouwen kan worden opgebouwd. Dat is het begin van de oplossing.

Herken je iets uit deze post en wil je dat de spelletjes stoppen? Wil jij aan vertrouwen bouwen? Smit Supply Chain Advies helpt je van Troubles Naar Profit!