Winst genereren

STOP! Echt even lezen, speelt dit ook in jouw bedrijf?

Wil jij ook meer grip op je toekomst en meer winst genereren?

Meer winst maken is makkelijker dan veel mensen denken. Alhoewel de huidige crisissen als corona, grondstofprijzen en de stijgende rentes ons best wel negatief kunnen stemmen…

Met regelmaat komen wij bedrijven tegen waar de voorgevel het mooiste is aan het bedrijf. Achter de voorgevel treffen we veel verbeterpotentieel aan.
Oorzaak: de directie/eigenaar en het management zijn te operationeel bezig. Zij werken niet volgens een uitgelijnd plan. De dagelijkse operatie slokt alle tijd op. Er wordt gestuurd op cijfers/KPI’s die niet direct bijdragen aan het succes van de toekomst. Soms ontbreken de cijfers…

Uit onderzoek blijkt dat bij deze bedrijven een groot deel van de medewerkers niet betrokken is, of zelfs verstorend aanwezig is. Ruim 60% van deze medewerkers is niet betrokken. Dit is te relateren aan de grote latente behoefte om van baan te veranderen, ook dit percentage is ca. 60%.
De oorzaak is dat de medewerkers niet aangesloten zijn op de doelen en ambities van de organisatie. Het plan ontbreekt of staat niet centraal.

De gevolgen hiervan zijn groot:
– Lagere productiviteit → hogere kosten
– Hoger verloop → kennis verdwijnt → inefficiënte organisatie.

De winstgevendheid van je organisatie verhogen? Maak de betrokkenheid hoog en werk vanuit een duidelijke toekomstvisie.

Wil jij weten hoe je dit realiseert? Wij hebben een duidelijke aanpak die jouw bedrijf helpt van Troubles Naar Profit!

Vrijblijvend een bakje koffie doen?