Wil je inzicht in het verbeterpotentieel van jouw organisatie?

Hidden

Supply Chain Scan

Welke kansen zijn er in jouw organisatie?
De Supply Chain Scan bestaat uit een intake, enquête, interviews, een duidelijke en praktische rapportage en een persoonlijke terugkoppeling. De Supply Chain Scan is ook uit te breiden met praktijkdagen. Benieuwd naar het Supply Chain volwassenheid van jouw organisatie?

Intake
Tijdens de intake bepalen we samen de onderzoeksvraag voor de Supply Chain Scan. Vervolgens bepalen we het plan van aanpak en de planning. Door de behoefte goed in beeld te brengen nemen wij concrete issues gelijk mee.

Self-assessment
Wij starten met een kwantitatieve inventarisatie. Dit betekent dat wij één of meerdere vragenlijsten naar een (selectie) van medewerkers versturen. Hiermee verzamelen wij data welke ons informatie geeft over de wijze waarop een organisatie is ingericht en functioneert.

TNP-assessment
De analyse van de vragenlijsten vormt de basis voor het TNP-assessment. Dit is de kwalitatieve inventarisatie. Tijdens individuele gesprekken met de geselecteerde medewerkers en het management leggen wij de vinger op de zere plekken en kijken indien nodig mee in de praktijk. Hierdoor krijgen wij een nog scherper beeld van jouw organisatie.

Praktische rapportage
Na afloop ontvangt je een helder en overzichtelijk rapport met concrete aanbevelingen waarmee je direct aan de slag kunt met of zonder onze hulp.

Aan de slag!

Praktijkdagen (optioneel)
Wil je nog meer inzicht in de mogelijkheden om te optimaliseren? Breid de Supply Chain Scan dan uit met praktijkdagen. Wij kijken mee op de werkvloer tijdens de werkprocessen en overlegvormen. Hierdoor kunnen we nog een beter beeld vormen van de situatie.

Uitkomsten en aanbevelingen
De uitkomsten van de Supply Chain Scan verwerken wij in een rapport met daarin onze bevindingen. Denk hierbij niet aan een dik rapport met grote wollige verhalen en moeilijke woorden. Wij gaan voor concreet en praktisch: Een rapport met concrete tips en aanbevelingen. In een persoonlijke terugkoppeling bespreken we onze uitkomsten en bepalen we samen de vervolgstappen.

Aan de slag!
De uitkomsten van de Supply Chain Scan geven jou richting om direct te starten met de optimalisatie van jouw organisatie. Wij hebben de expertise in huis om samen de optimalisatie te realiseren.

Werken met specialisten

Of het nou gaat om de strategie ontwikkeling, implementatie van systemen, het optimaliseren van processen of persoonlijke- en teamontwikkeling. Voor elke fase in het traject hebben wij specialisten in huis.

Veranderen lukt alleen wanneer je de taal van de praktijk spreekt en de medewerkers centraal stelt. In vier fases van de TNP programma’s is alles gericht op verbinding, eigenaarschap en een praktische vertaling.

De kernwaarden vertaald in onze dienstverlening

Eén aanspreekpunt

Je kunt alle vragen op één plek stellen. Bij elk traject is communicatie cruciaal. Alles draait om de juiste verbinding. Daarom krijg je aan het begin een projectleider aangewezen, waar jij altijd terecht kunt.

Concrete implementaties

Wij willen jou concreet helpen in jouw verandering of groei. Dus geen rapport in de kast, maar concrete verbetervoorstellen die we met eigenaarschap in de organisatie implementeren. Het resultaat is en blijft zichtbaar.

Professionele expertise

Elke verandering vraagt een verschillende mix van expertises. Wij zijn onvergelijkbaar met de meest cruciale expertises aan boord en kunnen dit waar nodig binnen de programma’s inzetten. Zo waarborgen wij jouw succes.

Ontdek de mogelijkheden van een Supply Chain Scan!