Alexander Postma

“Leiderschap is een voortdurend proces”

Ieder bedrijf wil graag dat zijn medewerkers vitaal en dus gemotiveerd, veerkrachtig en energiek zijn om hun taken op de werkvloer uit te voeren. Voor de leidinggevenden is dit een uitdaging om hun mensen op basis van deze drie pijlers te laten floreren. Dat verhoogt de productiviteit en de werksfeer.

TNP Academy heeft zich hierin gespecialiseerd en biedt bedrijven trainingen aan, waarbij leidinggevenden tools aangereikt krijgen om de vitaliteit van alle medewerkers en daardoor ook hun productiviteit te verhogen. Dit zorgt onder andere voor een verlaging van het ziekteverzuim, vroegtijdige uitval en (vrijwillig) verloop.

Als afgestudeerd strategisch vitaliteitsexpert bij TNP Academy verzorg ik trainingen om leidinggevenden effectiever te laten functioneren. Tijdens de trainingen richt ik mij op onder andere: stressmanagement, functionele gespreksvoering, conflicthantering en crisismanagement. Ik doe dit onder andere door in te gaan op vragen als: “Wie ben ik als leider en waar sta ik voor?”, “Wat leeft er in mijn team?”, “Hoe worden bij ons beslissingen genomen?” en “Hoe willen we met elkaar omgaan?”.

Ik ga graag met u in gesprek om uw behoeften en wensen met betrekking tot dit alles in kaart te brengen en samen te kijken, hoe wij als TNP Academy een passend antwoord kunnen vinden op uw vragen. Dit kan uw organisatie verrijken!

alexander@tnpgroep.nl