Gerdy Wallet

“If you do what you’ve always done, you’ll always get what you’ve always got.”

Zonder verandering geen vooruitgang. We wensen dat bepaalde zaken gewoon blijven zoals ze zijn, we zijn immers gewoontedieren. Echter is dit vaak niet de beste keuze voor een organisatie. Een organisatie die flexibel is kan beter inspelen op de veranderingen in de markt. Mooier nog is het als deze verandering onderdeel is van een continue proces en vanuit eigen beweging komt. Door het continue kijken naar processen om deze vervolgens te optimaliseren ontstaat er een gestroomlijnd proces op het gebied van productiviteit, kwaliteit of misschien wel doorlooptijd.

Of het nu gaat om continue verbeteren in het kader van Lean, Six Sigma of Problem Solving. Op al deze gebieden kan ikĀ  op basis van jarenlange ervaring binnen zowel grote als kleine organisaties inzicht bieden.

Na het in kaart brengen van de knelpunten binnen de organisatie middels de bedrijfsscan kunnen we gezamenlijk een plan uitzetten om deze processen binnen de organisatie te optimaliseren. Deze dienen vanuit een visie te komen, ik ondersteun graag in het vaststellen daarvan met bijbehorende jaardoelen. Ik kom graag in contact om te bespreken wat ik voor uw organisatie kan betekenen.

Gerdy@tnpgroep.nl