Ruben Westrik

“Human resources isn’t a thing we do. It’s the thing that runs our business”

HR beleid is de basis voor een succesvolle organisatie want personeel is immers de fundering van de werkplek. Zonder goede inzet van personeel wordt succes niet behaald, hoe goed het beleid en de gekozen strategie ook zijn uitgewerkt. In een tijd waarin personeel schaars is, markten zich volop ontwikkelen en techniek steeds dominanter wordt is succes niet vanzelfsprekend. Wanneer HR-strategie centraal gesteld wordt ontstaat een werkomgeving waar personeel zich kan ontplooien tot het meest waardevolle instrument van de organisatie.

Succesvol HR kenmerkt zich door een strategie die gebouwd is op de wensen en behoeften van de medewerker. Hoe jij met je personeel omgaat, bepaalt voor een groot deel het succes van jouw organisatie. Door eerst te luisteren naar wat de medewerker nodig heeft kan HR een strategie ontwikkelen die bijdraagt aan de bedrijfsdoelen maar ook ruimte creëert voor de medewerker als individu. Een dergelijk HR-beleid maakt de organisatie wendbaar, schaalbaar en dus toekomst bestendig.

Mijn doel is dan ook om mens en organisatie te verbinden, door de medewerker centraal te stellen, aandacht te hebben voor de behoefte van de medewerker en vooruit te kijken naar de toekomst. Graag werk ik met jou samen om de HR organisatie van de toekomst te bouwen.

ruben@tnpgroep.nl